» Shpallet lista me rezultatet e testimit me shkrim të kandidatëve për punonjës të Rolit Bazë në Policinë e Burgjeve
Postuar më: 31/03/2023

Shpallet lista me rezultatet e testimit me shkrim të kandidatëve për punonjës të Rolit Bazë në Policinë e Burgjeve

Shpallet lista me rezultatet e testimit me shkrim të kandidatëve për punonjës të Rolit Bazë në Policinë e Burgjeve

Publikim rezultatesh