» Rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për punonjës të Rolit të Bazë në Policinë e Burgjeve
Postuar më: 09/03/2022

Rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për punonjës të Rolit të Bazë në Policinë e Burgjeve

Shpallet lista me rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për punonjës të Rolit Bazë në Policinë e Burgjeve, rezultat ky i derivuar nga shumatorja e pikëve të grumbulluara nga testimi me shkrim dhe intervista me gojë, zhvilluar pranë ambienteve të DPB-së.
Për Trajnimin bazë në Policinë e Burgjeve lutemi të qëndroni të azhornuar me faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për datën e fillimit të trajnimit dhe mënyren e zhvillimit.”

Rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për punonjës të Rolit të Bazë në Policinë e Burgjeve