» Në Bashkëpunim me Këshillin e Europës Miratohet “KURRIKULA PËR TRAJNIMNIN E STAFIT TË INSTITUCIONEVE PENITENCIARE PËR TË MITUR”
Postuar më: 29/01/2024

Në Bashkëpunim me Këshillin e Europës Miratohet “KURRIKULA PËR TRAJNIMNIN E STAFIT TË INSTITUCIONEVE PENITENCIARE PËR TË MITUR”

Në Bashkëpunim me Këshillin e Europës Miratohet “KURRIKULA PËR TRAJNIMNIN E STAFIT TË INSTITUCIONEVE PENITENCIARE PËR TË MITUR”

Kurrikula për trajnimin e stafit te institucioneve penitenciare për të mitur