» Lista përfundimtare e rezultateve të kandidatëve për Punonjës në Policinë e Burgjeve regjistruar me vonesë Grupi 2 i datës 13 Prill 2023
Postuar më: 14/04/2023

Lista përfundimtare e rezultateve të kandidatëve për Punonjës në Policinë e Burgjeve regjistruar me vonesë Grupi 2 i datës 13 Prill 2023