» Lista përfundimtare e rezultateve të kandidatëve për Punonjës në Policinë e burgjeve Grupi 1 i datës 31 Mars 2023
Postuar më: 14/04/2023

Lista përfundimtare e rezultateve të kandidatëve për Punonjës në Policinë e burgjeve Grupi 1 i datës 31 Mars 2023