» Kontrolle për sende të ndaluara në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale
Postuar më: 21/09/2022

Kontrolle për sende të ndaluara në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale

Siç dihet një nga sfidat kryesore të sistemit të burgjeve është parandalimi dhe kapja e sendeve të ndaluara në ambientet e burgut, sende për të cilat posedimi i tyre tashme prej vitit 2016 është kriminalizuar duke u parashikuar edhe si vepër penale në dispozitat e K.Penal e konkretisht neni 324/a.

Forcat e policisë së burgjeve në funksion të përmbushjes së detyrave funksionale dhe misionit të tyre ligjor në mënyrë periodike dhe intensive kanë ushtruar  kontrolle për gjetjen dhe kapjen e sendeve të ndaluara të cilat kane arritur të depertojnë në ambientet e burgut.

Në dokumentin bashkëlidhur po ju njohim lidhur me rezultatet e disa kontrolleve efikase  në IEVP të ndryshme.

Kontrolle për sende të ndaluara në Institucionet e Ekzekutimit të Vendimeve Penale