» Zbatimi i masave të Rekomandimit të 12 të Bashkimit Evropian
Postuar më: 17/11/2012

Zbatimi i masave të Rekomandimit të 12 të Bashkimit Evropian

Objektivat kryesorë në kuadër të Rekomandimit të 12-të të Bashkimit Evropian për sistemin e burgjeve përfshinin marrjen e masave shtesë për të përmirësuar trajtimin e të burgosurve në qendrat e paraburgimit dhe në burgje; të forcohet ndjekja gjyqësore e çështjeve për keqtrajtim, si dhe të përmirësohet zbatimi i rekomandimeve të Avokatit të Popullit në këtë drejtim.

Masa 1: Ndërtimi i burgut të Beratit/Fierit: Ka përfunduar ndërtimi i rrjetit të jashtëm inxhinierik të burgjeve të reja që planifikohen të hapen në dy vitet e ardhshme. Ky investim është realizuar nga fondi i kostove lokaleve dhe përfshin: 1-Furnizimin me energji elektrike; 2-Furnizimin me ujë të pijshëm 3- Kanalizimet e ujërave të zeza 4- Rrjetin e telefonisë dhe internetit. Punimet janë marrë në dorëzim gjatë muajit nëntor 2012.

Me shume …