» Vendimi Nr.209 datë 06.04.2022 “Për Miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve”.
Postuar më: 30/03/2023

Vendimi Nr.209 datë 06.04.2022 “Për Miratimin e Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve”.