» “Udhëtimi i të burgosurve” / IEVP Krujë aktivitet social-kulturor për të dënuarit me masë mjeksore
Postuar më: 26/02/2020

“Udhëtimi i të burgosurve” / IEVP Krujë aktivitet social-kulturor për të dënuarit me masë mjeksore

I.E.V.P Krujë nis aktivitetit social-kulturor “Udhëtimi i të burgosurit” në bashkëpunim me SHKBSH për shtetasit me masë mjekësore dhe të dënuarit.

Ky aktivitet konsiston në trajtimin dhe interpretimin e historive të vërteta përmes ekranit, me qëllim ndërveprimin, analizimin dhe kuptimin e mesazheve që përcillen. Aktiviteti u zhvillua në dhomën e këshillimit ku më shumë u përfshinë të dënuarit me masë mjekësore duke bërë të mundur integrimin e tyre me me pjesën tjetër.

Gjatë aktivitetit u zhvilluan lojëra zhdërvjelltësuese dhe lojëra tavoline të ndara në tre grupe. Ky aktivitet pritet të ketë një kohëzgjatje prej 5 deri në 8 javë, në varësi të ecurisë së të burgosurve dhe në përfundim të tij, të pranishmit (shtetasit me masë mjekësore dhe të dënuarit), do të pajisen me një çertifikatë.