» Takim pune nga Drejtuesi i Lartë Z. Paulin Rajta, Drejtor I Policisë së Burgjeve me shefat e Policisë , ku mori pjesë dhe Z. Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve
Postuar më: 05/07/2022

Takim pune nga Drejtuesi i Lartë Z. Paulin Rajta, Drejtor I Policisë së Burgjeve me shefat e Policisë , ku mori pjesë dhe Z. Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve

Sot me date 05.07.2022 u organizua takim pune nga Drejtuesi i Lartë Z. Paulin Rajta, Drejtor I Policisë së Burgjeve me shefat e Policisë , ku mori pjesë dhe Z. Admir Abrija, Drejtor i Përgjithshëm i Burgjeve.

Në këtë takim u fol për realizimin e objektivave të Policisë së Burgjeve.Pikë e rëndësishme e ketij takimi ishte dhe Zbatimi I Rregullores së Përgjithshme të Burgjeve dhe të akteve të tjera nënligjore.
Në fund të këtij takimi Z.Abrija, Drejtor i Pergjithshëm i Burgjeve dha nje mesazh bashkëpunimi midis Drejtorisë së Policisë dhe Sektorëve në DPB , veçanërisht me Sektorin Ligjor, Sektorin e Shëndetësisë dhe Sektorin e Cështjeve Shoqërore .