» Shpallet lista e kandidatëve për punonjës të Rolit Bazë
Postuar më: 16/05/2022

Shpallet lista e kandidatëve për punonjës të Rolit Bazë

Në kuadër të shpalljes “Për rekrutimin e punonjësve të rolit bazë në Policinë e Burgjeve”, nga verifikimet paraprake janë kualifikuar për të vazhduar procedurat e mëtejshme kandidatët sipas listës bashkëlidhur.

Kandidatët njoftohen se testimi me shkrim do të zhvillohet pranë Ministrisë së Drejtësisë (Salla e Konferencave) në datë 26.05.2022, ora 09;00.

Aplikantët e listuar nga numri 1-64 do të paraqiten në orën 08.30.

Aplikantët e listuar nga numri 65- 128 do të paraqiten në orën 11.00.

Kandidati duhet të paraqitet me kartë ID dhe stilolaps me vete.

Aplikantët nuk duhet të disponojnë mjete komunikimi apo rregjistrimi gjatë testimit (telefon).

Klikoni këtu për Listën e kandidatëve