» Shpallen rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për pranim në policinë e burgjeve
Postuar më: 28/08/2016

Shpallen rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për pranim në policinë e burgjeve

Bazuar në vlerësimin e testit me shkrim dhe të intervistës me gojë, shpallet renditja përfundimtare nga rezultatet më të larta në rezultatet më të ulëta të kandidatëve që kanë aplikuar për tu pranuar në policinë e burgjeve.

Për informacion në lidhje me renditjen përfundimtare, klikoni më poshtë.

Shpallen rezultatet përfundimtare të testimit të kandidatëve për pranim në policinë e burgjeve