» Shpallen fituesit e vendeve vakante për punonjës të policisë së burgjeve
Postuar më: 26/06/2016

Shpallen fituesit e vendeve vakante për punonjës të policisë së burgjeve

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve njofton rezultatet e vlerësimit të testimit me shkrim të zhvilluar më datë 29.06.2016 si edhe 28.07.2016, për pranim në policinë e burgjeve. Të gjithë kandidatët që kanë grumbuluar 60 pikë e sipër kanë të drejtë për të vazhduar faza të tjera te konkurimit ( testin fizik, psikologjik dhe intervista). Për faza të mëtejshme do të njoftoheni nga Sektori i Burimeve Njerëzore për datën dhe vendin.

Për informacion në lidhje me pikët e testimit me shkrim, klikoni më poshtë…