» Shërbimi elektronik Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore në e-Albania (Dëshmia e Penalitetit)
Postuar më: 29/04/2022

Shërbimi elektronik Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore në e-Albania (Dëshmia e Penalitetit)

Shërbimi elektronik “Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ju mundëson qytetarëve të marrin në portalin e-Albania certifikatën e gjendjes gjyqësore me vulë elektronike, i cili është një dokument që lëshohet për të vërtetuar nëse një person ka qënë i dënuar ose jo.

Bazuar në Vendimin Nr. 495, datë 13.09.2017 “Për miratimin e rregullave të përfitimit të shërbimeve publike elektronike” si dhe në ligjin Nr. 9614, datë 21.09.2006 “Për certifikatat elektronike të gjendjes gjyqësore”, ky dokument me vulë elektronike i gjeneruar përmes portalit e-Albania ka të njëjtën vlerë ligjore si dokumenti fizik me vulë të njomë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës

  •  Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania
  • Zgjidhni shërbimin “Certifikatë e Gjendjes Gjyqësore (dëshmia e penalitetit)” ose klikoni këtu
  • Klikoni butonin “Përdor”
  • Plotësoni formularin elektronik dhe klikoni “Dërgo”

Dëshmia me vulë elektronike dërgohet në seksionin “Dokumentet e mia” te hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Deri në 5 ditë pune nga momenti i hyrjes në Sektorin e Gjendjes Gjyqësore

Periudha e vlefshmërisë
3 muaj

Kostot
Pa pagesë