» Rregullorja për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve të administrates shtetërore gjatë Covid-19
Postuar më: 12/05/2020

Rregullorja për marrjen e masave organizative për ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve të administrates shtetërore gjatë Covid-19

Rregullorja për marrjen e masave organizative  për ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve të administrates shtetërore gjatë Covid-19

 

Shkarko këtu