» Rregullorja e Shërbimit të Provës
Postuar më: 25/03/2009

Rregullorja e Shërbimit të Provës

VENDIM Nr.302, datë 25.3.2009 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN E FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT TË PROVËS DHE PËR PËRCAKTIMIN E STANDARDEVE E TË PROCEDURAVE, PËR MBIKËQYRJEN E EKZEKUTIMIT TË DËNIMEVE ALTERNATIVE”

Shkarko këtu