» Rregullore për caktimin e rregullave dhe proçedurave për marrëdhëniet e punës, trajtimin e ecurisë ne karrierë dhe dhënien e masave disiplinore për punonjësit e Policisë së Burgjeve”
Postuar më: 04/09/2009

Rregullore për caktimin e rregullave dhe proçedurave për marrëdhëniet e punës, trajtimin e ecurisë ne karrierë dhe dhënien e masave disiplinore për punonjësit e Policisë së Burgjeve”