» Punë edukuese me djemtë e IM Kavajë
Postuar më: 29/08/2023

Punë edukuese me djemtë e IM Kavajë

Puna edukuese dhe rehabilituese e djemve te Instituti i të Miturve Kavajë vijon për çdo ditë.

Në bashkëpunim me profesorin e kursit profesional të saldaturës djemtë tanë realizuan mbulimin e pjesshëm me strehëza tek dhomat e ajrimit duke i përdorur ato për gjatë gjithë vitit, pavarësisht kushteve klimaterike.

Mbështetur në Kodin e Drejtësisë Penale për të Mitur, sugjerimeve të institucioneve monitoruese dhe bashkëpunuese, si dhe në përshtatje të përmirësimit të kushteve të jetesës, këto ambiente do të mund të përdoren në kushte më të mira infrastrukturore për çdo ditë të vitit.