» Publikohet procesverbali final i aplikantëve për punonjës të rolit bazë
Postuar më: 28/09/2023

Publikohet procesverbali final i aplikantëve për punonjës të rolit bazë

Publikohet këtu procesverbalin final të aplikantëve për punonjës të rolit bazë sipas renditjes së pikëve