» Publikohet lista e rezultateve të testimit me shkrim i zhvilluar më datë 08.04.2024
Postuar më: 09/04/2024

Publikohet lista e rezultateve të testimit me shkrim i zhvilluar më datë 08.04.2024

Publikohet si më poshtë lista e rezultateve të testimit me shkrim i zhvilluar më datë 08.04.2024

49 kandidatët  që janë vlerësuar me mbi 60 pikë, kalojnë fazën e pare të testimit me shkrim.

3 kandidatët që janë vlerësuar me më pak se 60 pikë, nuk kalojnë fazën e pare të testimit me shkrim.

Lista e rezultateve te testimit me shkrim