» Publikohet lista e kandidatëve për Punonjës të Rolit Bazë
Postuar më: 05/04/2024

Publikohet lista e kandidatëve për Punonjës të Rolit Bazë

Në kuadër të testimit të shpallur në faqen zyrtare të D.P. Burgjeve për punonjës të rolit bazë në IEVP Fier, Vlorë dhe Kavajë,  publikohet  lista e kandidatëve që duhet të paraqiten më datë 08.04.2024 pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve për testimin me shkrim.

Nga nr. rendor 1 – 34 do të paraqiten në orën 09:00 për testin me shkrim.
Nga nr. rendor 35 – 67 do të paraqiten në orën 10:00 për testin me shkrim.

Kandidatët duhet të ketë me vete Kartë ID.

Lista e kandidatëve për punonjës të rolit bazë