» Publikohet lista e kandidatëve fitues për punonjës të rolit bazë testimi Prill 2024
Postuar më: 15/05/2024

Publikohet lista e kandidatëve fitues për punonjës të rolit bazë testimi Prill 2024

Publikohet lista e kandidatëve që kanë përfunduar 3 fazat e testimit me vlerësimin në total të pikëve të përfituara nga testet ( shkrim/fizik/ intervistë me gojë)

Kandidatët fitues për punonjës të rolit bazë

Kandidatët fitues do të njoftohen për fillimin e trajnimit.
Kandidatët që nuk janë pjesë e kësaj liste janë skualifikuar nga procesi.