» Publikohen listat per konkurimin e gradave sipas datave te publikuara
Postuar më: 25/06/2024

Publikohen listat per konkurimin e gradave sipas datave te publikuara

Ne zbatim te urdherit te Drejtorit te Pergjithshem te Burgjeve nr. 666, date 17.05.2024, ” Per fillimin e procedurave te dhenies se gradave te Punonjesve te Policise se Burgjeve”, publikohen listat e punonjesve qe konkurojne per gradat:

  1. K/Inspektor
  2. N/Komisar
  3. Komisar
  4. K/Komisar

Grada nga Inspektor në Nën Komisar

Grada Krye Inspektor

Grada nga Kryeinspektor në Nën Komisar

Grada Nën Komisar në Komisar

Grada Komisar në Kryekomisar