» NJOFTIM
Postuar më: 31/05/2022

NJOFTIM

Intervista me gojë e kandidatëve që kanë marrë pjesë në testimin me shkrim dhe testimin fizik, për pranim në policinë e burgjeve do të zhvillohet më datë 06.06.2022 dhe me 07.06.2022.

Kandidatet që janë me numër rendor nga 1 deri në 50 do të vijnë në Drejtori të Përgjithshme të Burgjeve më datë 06.06.2022, ora 08.00

Kandidatët që janë me numër rendor nga 51 deri në 93 do të vijnë në Drejtori të Përgjithshme të Burgjeve më datë 07.06.2022, ora 08.00