» NJOFTIM PER FILLIMIN E TRAJNIMIT BAZË
Postuar më: 14/12/2021

NJOFTIM PER FILLIMIN E TRAJNIMIT BAZË

Në mbështetje të Ligjit Nr. 80/2020, “Për Policinë e Burgjeve”, Urdhërit Nr.7375, datë 24.11.2015 të Ministrit të Drejtësisë, “Mbi procedurën e pranimit të kandidatëve për punonjës në policinë e burgjeve”, pika Nr.37, 38, me qëllim, zhvillimin e trajnimit të kandidatëve që janë fitues për të punuar në policinë burgjeve.

JU NJOFTOJME

Në trajnimin bazë që do të zhvillohet nga Qendra e Trajnimit në datë 20.12.2021 deri më 02.02.2022, në IEVP Peqin dhe Tiranë do të marrin pjesë këta kandidatë:

Lista e punonjësve të rinj, pjesëmarrës në trajnimin bazë që do të zhvillohet në ambjentet e IEVP Peqin nga data 20.12.2021-02.02.2022