» Njoftim
Postuar më: 07/06/2022

Njoftim

MBI VLERËSIMIN e APLIKANTËVE PËR PUNONJËS TË POLICISË SË BURGJEVE

PROCESVERBAL VLERESIMI PERFUNDIMTAR 07.06.2022