» Listat e kandidatëve për punonjës të rolit bazë
Postuar më: 26/09/2023

Listat e kandidatëve për punonjës të rolit bazë

Publikohet këtu dhe këtu lista e kandidatëve për punonjës të rolit bazë sipas datave.

Në datën 27.09.2023 ora 08:00 testimi me shkrim për kandidatet e rinj
Në datë 28.09.2023 intervista e strukturuar nga nr. rendor 01 – 100, ora 08:00
Në datë 29.08.2023 intervista e strukturuar nga nr. rendor 101 – 187, ora 08:00

Kandidatët të kenë me vete ID kartë.