» Lista e kandidatëve për Punonjës te Rolit Mesëm
Postuar më: 26/09/2023

Lista e kandidatëve për Punonjës te Rolit Mesëm

Publikohet këtu lista e kandidatëve për Oficer të cilët do të marrin pjesë në intervistën e strukturuar më datë 29.09.2023.
Kandidatët të paraqiten në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve më datë 29.09.2023, ora 08:00 për intervistë.