» Ligji Nr.81, dt 25.6.2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”
Postuar më: 30/03/2023

Ligji Nr.81, dt 25.6.2020 “Për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve”