Kontakto me drejtorinë përkatëse

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve

Adresa: Rruga “Zef Serembe”, Tufinë Tiranë

Tel: +355 4 631 5755
Fax: 00355 4 222 82 92

Numri Antikorrupsion: 08002080 / 042260509

E-mail: info@dpbsh.gov.al
Website: www.dpbsh.gov.al