» Konferenca e 27-të e Këshillit të Evropës të Drejtorëve të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Shërbimit të Provës
Postuar më: 22/06/2022

Konferenca e 27-të e Këshillit të Evropës të Drejtorëve të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Shërbimit të Provës

Konferenca e 27-të e Këshillit të Evropës të Drejtorëve të Përgjithshëm të Burgjeve dhe Shërbimit të Provës:

Shkëmbimi dhe rifokusimi i njohurive dhe praktikës” u mbajt, në Sevilla (Spanjë) më 21-22 qershor 2022. Ajo u bashkëorganizua me Sekretariati Spanjoll i Institucioneve Penitenciare.

Konferenca u organizua në sesione plenare si dhe në seminare. Temat që lidhen me përzgjedhjen dhe menaxhimin e stafit, me dizajnin dhe arkitekturën e burgjeve, me aksesin e barabartë në shërbimet për gratë dhe me trajtimin e shëndetit mendor tek të dënuarit. U prezantuan të dhënat e mbledhura për edicionin 2021 të Statistikave Vjetore Penale të Këshillit të Evropës SPACE II dhe përveç kësaj u morën në konsideratë interpretimi dhe përdorimi nga drejtorët e SPACE të dhënave në lidhje me burgjet dhe dënimin me kusht.

Konferenca ishte e hapur vetëm për pjesëmarrësit e ftuar që ishin: Drejtorët e Burgjeve dhe Shërbimeve të Provës të shteteve anëtare dhe vëzhguese të Këshillit të Evropës, si dhe përfaqësues të Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara, Organizatës Evropiane të Shërbimeve të Burgjeve dhe Korrektuese (EuroPris), Shoqata Ndërkombëtare e Korrektimeve dhe Burgjeve (ICPA) dhe Konfederata e Provës Evropiane (CEP).