» Koha dhe puna e përditshme,elementet e një shoqërie me të fortë
Postuar më: 28/07/2023

Koha dhe puna e përditshme,elementet e një shoqërie me të fortë

Koha dhe puna e përditshme,elementet e një shoqërie me të fortë.
Në IEVP Fier të dënuarit e këtij institucioni janë kujdesur çdo ditë e më shumë që të arrihej kultivimi i prodhimeve të mbjella.
Ashtu si koha dhe puna e përditëshme i dha kuptim të mbjellave ashtu dhe koha e se ardhmes do të jap frytet në secilin të dënuar që kërkon të ribashkohet sa më shpejtë me familjen dhe shoqërinë duke u integruar e duke dhënë frytet e tij.