Takimet speciale

Të burgosurit kanë të drejtë të marrin ushqim dhe të takohen 4 herë në muaj me familjarët, të afërmit dhe miqtë e tyre.
Një nga takimet është i zgjatur deri në 5 orë, për të burgosurit e martuar dhe me fëmijë (i quajturi takimi special). Drejtori i IEVP, mund të japë takim dhe ushqime shtesë të arsyetuar, për të burgosurit.