Aktivitetet për gratë

Aktivitete sportive
o Volejboll o Tavëll o Domino o Tërheqje litari

Aktivitet fetar 3 herë në javë
o Komiteti mysliman o SH.K.B.SH o Motrat e Nënë Terezës

Aktivitete ku protagoniste janë vet gratë në konflikt me ligjin
– teatër, poezi, skeçe, valle

Aktivitete kulturore
o Koncert me rastin e 7 marsit
o Drame me rastin e 8 marsit
o Lojëra animuese me rastin e ditës së verës
o Konkursi i luleve
o Shfaqje e një filmi artistik
o Kremtimi i festës së Pashkëve Katolike dhe Ortodokse
o Kremtimi i festave Myslimane
o Kremtimi i festave

Programe rehabilituese, trajtimi dhe zhvillim i aftësive profesionale
– rrobaqepësi; sera; bibliotekë; kuzhine; work-shop; karteliste

Kurset profesionale
– Rrobaqepësi; Parukeri; Kurse të gjuhëve të huaja