IEVP Fier

Historiku

Ndërtimi i Paraburgimit dhe Burgut Fierit është realizuar në kuadër të programit IPA 2007-2010. Punimet për zbatimin e këtij projekti kanë filluar në Shkurt 2011 dhe kanë përfunduar në dhjetor 2014. Ky projekt ka një vlerë ndërtimi prej 14.3 milion € dhe vlerë mobilimi 1.7 milion €. Kapaciteti është 600 të burgosur dhe 180 të paraburgosur. Objekti është vënë në shfrytëzim të plotë që prej muajit Shkurt 2015. ky burg ka nje seksion paraburgimi dhe nje seksion burgu te sigurise se zakonshme. Kapaciteti akomodues eshte 828 te burgosur.

Orari i vizitave

Orari i vizitave për familjarët është nga e hëna në të premte, ora 08:30 – 15:00. Numri i vizitave të lejuara në muaj është 4.

Aktvitetet
Ne kete IEVP zhvillohen aktivitete social- kulturor te shumellojshme, aktivitete sportive ne mjediset e posacme te konceptuara per kete qellim, si dhe ushtrohen aktivitete fetare sipas llojit te besimit.

Shërbimet që Ofrohen

Në IEVP Fier të paraburgosurve dhe dënuarve u afrohet shërbim shëndetësor dhe stomatologjik, asistencë juridike, asistencë psikologjike dhe sociale, kurset të formimit profesional etj.

Adresa dhe Numrat e Kontaktit

Numer kontakti: 0688028119

E-mail: info.ievpfier@dpbsh.gov.al