» Ftesë për ofertë për dhënie të ambienteve me qera
Postuar më: 09/03/2022

Ftesë për ofertë për dhënie të ambienteve me qera

Për të gjithë të interesuarit për të marrë me qira ambientë për ushrtimin e aktivitetit të njësisë tregtare në Institucionin e Ekzekutimeve të Vendimeve Penale Jordan Misja, publikohet Ftesa për Ofertë.