» Ceremonia Përmbyllëse e Programit mes Shqipërisë dhe Suedisë për Drejtësinë Penale për të Mitur
Postuar më: 07/06/2022

Ceremonia Përmbyllëse e Programit mes Shqipërisë dhe Suedisë për Drejtësinë Penale për të Mitur

Programi SIDA i qeverisë Suedeze me mbështetjen e Ministrisë së Drejtësisë, bëri bashkë disa agjensi vendase Burgje-Gjykatë-Prokurori -Shërbim Prove si pjesë e rëndësishme e mekanizmave Ligjorë e Institucionalë për Trajtimin e të Miturve në Konflikt me Ligjin. Ky pragram ka dhënë ndihmë të vyer në ngritjen dhe funksionimin e Qendrës për Parandalimin  e Krimit tek të Miturit, Në Strategjinë e Drejtësisë për të Miturit, krijimin e Grupeve me ekspertë vendas  me eksperincën dhe njohuritë e duhura në trajtimin e të miturve në konflikt me ligjin.