» Aktivitet Sportiv
Postuar më: 30/03/2023

Aktivitet Sportiv

Një ditë ndryshe në IEVP Rrogozhinë. Sot me datë 30.03.2023 në IEVP Rrogozhine në kuadër të proçesit të rehabilitimit është zhvilluar aktivitet sportiv (futboll) ndërmjet të dënuarve dhe stafit të IEVP, përkatësisht të sektorit të edukimit dhe policisë.
Morën pjesë 7 (shtatë) të dënuar dhe 2 (dy) punonjës pjesë e stafit tonë.
Falenderim i veçantë për bashkëpunimin e sektorëve të edukimit dhe të policisë.