» Aktivitet për shpërndarjen e Çertifikatave të kursit të gjuhës së huaj Anglisht dhe Italisht, në ambjentet e IEVP “Durrës”
Postuar më: 29/09/2022

Aktivitet për shpërndarjen e Çertifikatave të kursit të gjuhës së huaj Anglisht dhe Italisht, në ambjentet e IEVP “Durrës”

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet IEVPenale Durrës dhe Qendrës së Formimit Profesional Durrës, prej muajit Tetor të vitit 2021, më datë 28.09.2022 u zhvillua aktiviteti për shpërndarjen e Çertifikatave të kursit të gjuhës së huaj Anglisht dhe Italisht, në ambjentet e IEVP “Durrës”.

  • U çertifikuan 12 (dymbëdhjetë) të burgosur.
  • Pjesëmarrës në shpërndarjen e çertifikatave ishte Drejtori i Qendrës së Formimit Profesional Z. Agim KARAJ.