» Aftësimi nëpërmjet kurseve personale
Postuar më: 27/02/2023

Aftësimi nëpërmjet kurseve personale

Aftësimi për jetën dhe rehabilitimi nëpërmjet punës është fokusi i çdo dite në Institutin e të Miturve Kavajë.
Disa prej djemve tanë të përfshirë në kursin profesional të saldaturës realizuan dhe vendosën sinjalistikën rrugore që emërton Institucionin tonë.