» Dita Kombëtare e Drejtesisë në IM “Kavaje”
Postuar më: 10/05/2022

Dita Kombëtare e Drejtesisë në IM “Kavaje”

📍 10 Maj Dita Kombetare e Drejtesise⚖️

👳‍♀️Femijet e Institutit te te Miturve Kavaje zhvilluan sot  nje seance gjyqesore simuluese ne ambientet e institucionit me mbeshtetjen e Drejtorise se Ndihmes Juridike Falas TLAS  dhe Qendres se Parandalimit te Krimeve te te Miturve dhe te Rinjve ne Ministrine e Drejtesise.

👨‍⚖️ Duke ndare rolet, ata realizuan nje seance gjyqesore ⚖️ duke e vendosur keshtu veten ne rolin e prokurorit, gjyqtarit, avokatit dhe te pandehurit. Ne kete menyre ata mund te mund te kuptojne si funksionon sistemi i drejtesise nga te gjitha hallkat e saj.

TLAS ofroi konsulence ligjore dhe perfaqesim ligjor falas per cdo te mitur ne konflikt me ligjin.